Adresse

Snarøyveien 55,
1364 Fornebu

Kontakt

Bærekraft & miljø

Verdens mest utbredte klassifiseringssystem for bærekraftige bygg heter BREEAM. BREEAM-NOR er en norsktilpasset utgave av dette systemet. Du kan lese mer om hva disse kryptiske bokstavene betyr og hva klassifiseringsmetoden innebærer på www.ngbc.no

Fornebu S har oppnådd den høyest mulige klassifiseringen i dette systemet, nemlig BREEAM-NOR Outstanding. Det er det ingen andre kjøpsentere i verden som klart før oss! Derfor kaller vi oss verdens mest miljøvennlige kjøpesenter.

For KLP er samfunnsansvar og bærekraft viktige plattformer. Å ta miljøhensyn er derfor helt naturlig. Det er også god økonomi både fordi «strømregninga blir lavere» og de som jobber i bygget blir mer produktive og har det bedre på jobb fordi inneklimaet i bygget er godt. En BREEAM sertifisering er et synlig bevis på byggets energi- og miljøkvaliteter.

«Harde fakta»

Det er KLP Eiendom som eier bygget, og som har ansvar for den daglige driften. KLP Eiendom er et datterselskap av KLP, altså Kommunal Landspensjonskasse. Kjøpesenteret åpnet oktober 2014, og det er Skanska som har vært totalentreprenør. Arkitekter har vært AMB Arkitekter og landskapsarkitekter har vært Bjørbekk & Lindheim. Prosjektet har fått 9 millioner kroner i støtte fra Enova for å løfte prosjektet fra lavenergi til passivhusnivå.

Oppvarmet areal (BRA) Butikkareal og handlegater ca 24.000 m2
Totalt areal 65.000 m2 (butikk/handelsareal, varemottak og tekniske rom, parkering)
Utvendig torgareal 30.000 m2
Beregnet strømforbruk 50,1 kWh/m2 (iht NS 3031)
Beregnet levert energi til bygningen 101 kWh/m2 (iht NS 3031)
Beregnet direkte bruk av fossil energi 0
Beregnet produksjon av fornybar energi Solenergi ca 146.000 KWh/år
Energiklasse A og passivhus
Beregnet vannforbruk 1,46 m3/person/år
Antall leietakere Over 80 butikker og restauranter
Miljøklassifisering BREEAM Outstanding
Miljøledelse ISO 14001 (KLP Eiendom AS)

Summen av mange tiltak

Det er summen av mange tiltak som gjør dette bygget unikt. Miljøhensyn har vært tatt helt fra man begynte å planlegge, gjennom hele byggetiden og videreføres i fasen hvor bygget er i normal drift. I BREEAM klassifiseringen samler man poeng innenfor 9 ulike områder; energi, helse og inneklima, ledelse, materialer, transport, arealbruk og økologi, forurensning, avfall og vann. Fornebu S har scoret høyt i alle disse kategoriene. Det er for eksempel bare brukt dokumentert lavemitterende overflatematerialer (gulv, vegger, himling og fugemasser). Det vil si at materialene avgir lite kjemiske stoffer til inneluft, og er derfor med på å gi et godt inneklima i bygget.

Videre er mer enn 80 % av alle materialer kjøpt fra leverandører som jobber systematisk med å begrense belastningen de påfører miljøet, det vil si at de har egne miljøledelsessystemer (ISO 14001).

Det er også tilrettelagt for at ansatte og besøkende kan sykle og reise kollektivt til og fra Fornebu S. Her finnes mange sykkelstativer og flotte garderobefasiliteter, samt skjermer med sanntidsinformasjon om bussenes rutetider. Bussene stopper rett på utsiden av hovedinngangen, og snart får vi også en t-banestasjon rett ved senteret.

Grønt tak er godt for det biologiske mangfoldet

Det grønne taket over den ene delen av kjøpesenteret er ikke bare vakkert å se på for de som bor i leilighetene på taket, det fungerer som en grønn korridor i landskapet. Vegetasjonen er en gjenskaping av den naturtypen som er naturlig her ute på Fornebulandet, og som i nasjonal sammenheng er sjelden. Den kalles «kalktørreng» og noen av signalartene er gule og rosa bergknapparter.

Det ble sommeren 2013 samlet inn frø fra lokale gress- og blomsterplanter på Fornebulandet og omkringliggende øyer i Oslofjorden. Disse er dyrket opp og utgjør en stor del av de 84 ulike plantearter som ble plantet på taket. Et mangfold av planter gir også et mangfold av insekter og småfugler!

Logg inn