Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å sørge for at du som kunde/besøkende på senteret eller på vår nettside skal få informasjonen om hvordan vi behandler personopplysninger om deg, blant annet så du kan utøve dine rettigheter etter personvernregelverket.
Det er Fornebu senter AS som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene om deg beskrevet nedenfor. Fornebu senter AS er eid av KLP Eiendom. Dersom du er kontaktperson hos leietaker eller en forretningsforbindelse hos oss finner du informasjon om behandling av personopplysninger om deg her.  

DISSE OPPLYSNINGENE BEHANDLER VI

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navnet ditt, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer og lignende.
Fornebu senter AS behandler personopplysninger for følgende formål:

 

 

Logg inn