Handle lokalt

Visste du at det lokale næringslivet er de som er flinkest på å bidra til lokale, frivillige organisasjoner?

06/04/21 Informasjon

Om du tar en tur for å se et teaterstykke på et lokalt amatørteater eller stikker innom det lokale idrettsanlegget, legger du kanskje merke til at sponsorene stort sett er lokale bedrifter eller foretak. Bidraget fra det lokale næringslivet er mer enn bare økonomisk støtte; gaver og praktisk bistand er også viktige tilskudd som hjelper frivillige å holde liv i organisasjonene. Ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning stammer nesten hver femte krone i budsjettene til lokale lag og foreninger fra lokale aktører.

Folk handler lokalt!

Bærum har et spennende og rikt tilbud av varer og tjenester i alle kategorier. Det finnes kjøpesentere, frittstående butikker og flere næringsområder. Om det er en pose kaffe, en skomaker eller pukk til gårdsplassen du er ute etter, finnes tilbudet i Bærum kommune!

Ifølge Norsk kundebarometer, er de fleste forbrukere faktisk mer tilfredse med bedrifter og butikker i lokalområdet. De svarer at de også er mer lojale til lokale virksomheter. Lojalitet tror vi er noe som ikke kan kjøpes med lavest pris og tilbud, vi tror det krever noe mer, nemlig at forbrukeren trives. Lokale virksomheter er avhengig av deg som kunde og de yter det lille ekstra for å vise deg at de bryr seg om deg og ser dine behov.

Fordeler ved å handle i nærområdet

Det er kanskje åpenbart, men lokale virksomheter gir lokale arbeidsplasser og lokale ansatte gir bedrifter som bryr seg om området de er i.Handel og tjenestetilbudene blir bedre og bedre dersom folk benytter seg av dem, økt omsetning gjør at fler kan etablere seg som igjen kan gi et enda bedre lokalt tilbud. Vi på Fornebu S er så heldige å ha de beste lokale kundene man kan tenke seg og vi er kjempe stolte av at våre ansatte bidrar til å skape et trivelig møtepunkt på Fornebu. Både kunder og ansatte er nøkkelen til et levende lokalsamfunn for oss alle, her ute på halvøya vår.

Miljøvennlig

Er du en av dem som tar turen innom Fornebu S eller benytter deg av andre lokale tilbud når du skal handle? Da er du en mer miljøvennlig forbruker enn om du handler på nett! Netthandel fører til økt transportbehov per vare og returvarer dobler mengden transport produktet allerede har. Bra for lokalsamfunnet, bedre for miljøet!

Kampanjen Har det i Bærum er et initiativ fra Bærum kommune, Bærum Næringsråd og Asker og Bærum Handel- og Servicebedrifters Forening. Hensikten er å øke bevisstheten rundt lokalhandel og oppfordre alle til å støtte opp om sitt lokalmiljøet.

For mer informasjon, besøk hardet.no

  • Stikkord: Bærum, handle lokalt, hardet, Informasjon

Logg inn