Har du husket å synsteste barnet ditt?

For at barna skal kunne oppleve mestring i skolesammenheng og fungere normalt i hverdagen, er det å ha et godt syn en åpenbar og viktig forutsetning.

25/08/22 Informasjon

Ifølge en spørreundersøkelse utført av YouGov for optikerkjeden Krogh Optikk, har så mange som fire av ti barn ikke fått sjekket synet sitt hos optiker eller lege. Dette resulterer i at mange barn opplever konsentrasjonsvansker og at de har utfordringer i hverdagen knyttet opp mot det å ha dårlig syn.

Gode råd fra Krogh Optikk

– Mange foreldre er dessverre ikke klar over hvor viktig det er å sjekke synet til barna. De tenker at barnet ser godt, og at det ikke er nødvendig å undersøke det nærmere.

– Generelt anbefaler vi i Krogh Optikk å observere barnet mens det er i lek og når det gjør lekser. I tillegg bør man spørre om det kan skille mellom ulike farger og former fra hverandre og om det ser like godt på begge øyne – gjerne med jevne mellomrom. For å gjøre det litt enklere for deg som foresatt å fange opp signaler, kan du ta i bruk denne sjekklisten i hverdagen, sier optiker og fagsjef Rita Aadne Ludviksen i Krogh Optikk.

Sjekklisten som avdekker nedsatt synsevne

 • Vanskeligheter med å sitte stille og konsentrere seg
 • Lukker ofte ett av øynene
 • Blir raskt sliten ved lesing og nærarbeid
 • Har ofte hodepine
 • Myser mye i dagslys
 • Klarer ikke se det som er skrevet på tavlen fra bakerst i klasserommet
 • Sliter med å se objekter på lengre avstand
 • Ser doble eller hoppende bokstaver og har generelt uklart syn
 • Hvisker til seg selv ved stillelesning
 • Har dårlig pennegrep og håndskrift
 • Snubler og kommer ofte borti ting

Hvor ofte bør synet sjekkes?

I en annen undersøkelse utført av YouGov, svarte mer enn seks av ti at det er foreldrenes ansvar å følge med på barnas syn fra skolestart.

 • Barnet bør synstestes ved skolestart og gjenta test etter noen å Synet kan endre seg gjennom årene, og selv om resultatet var godt i 1. klasse, er det lurt å gjenta undersøkelsen i 3. eller 4. klasse, sier Ludviksen i Krogh Optikk.

 

Regjeringen lanserte støtteordning fra 01.august

Dersom en nylig gjennomført synstest skulle avdekke at barnet ditt har behov for briller eller linser, er det nå mulig å få økonomisk hjelp av staten. Fra 1. august lanserte nemlig regjeringen en helt ny støtteordning via NAV, med formål om å redusere kostnadene til foreldre ved innkjøp av briller eller linser til barn. (Støtten gjelder kun bestillinger utført fra og med denne datoen).

 • Støtteordningen gjelder for alle barn folkeregistrert i Norge med synsproblemer – helt opp til 18 år
 • Brillestyrken må være minst > 1,00D på ett av glassene, og/eller ha en cylinderstyrke på > 1,00D
 • Støtteordningen er delt inn via fem ulike satser og sørger for at man får dekket minst 75 prosent av anslåtte kostnader. Den laveste satsen gir f.eks en støtte på 900 kroner og den høyeste gir en støtte på 3975 kroner – jo høyere styrke, desto mer dekker NAV. (NB! Støtten gjelder ikke synsundersøkelser eller reparasjoner av tidligere innkjøpte innfatninger)
 • Ved innkjøp av briller eller linser til barn, kan man velge selv om man vil legge ut for brillen og få refundert beløpet senere, eller vente med innkjøp frem til man har mottatt stø

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan benytte deg av støtteordningen kan du lese mer på NAVs nettside.

 

Bestille synsundersøkelse? 

Dersom du ønsker å bestille synsundersøkelse til ditt barn, kan du gjøre det direkte ved å klikke på lenken – Bestill time til synstest her og velg Krogh Optikk Fornebu.

Logg inn