Slik blir vårt nye nabolag

Et nytt bysentrum ved fjorden – slik omtales Fornebu Sør som skal friste med grønne torg, handlegater, spisesteder og boliger i forlengelsen av Fornebu S.

19/01/24 Informasjon

Tekst Tanja Reine  |  Foto June Witsøe

Mellom Fornebu S, Rolfsbukta og Hundsund, med Fornebubanens endestopp som et naturlig midtpunkt, skal Fornebus nye bysentrum ligge. Det innholdsrike byrommet som strekker seg helt ned til fjorden vil romme både torg, lekeplasser, restauranter, butikker og boliger, og vil bli et attraktivt område for både Fornebubeboere og tilreisende.

– Her skal man kunne kjøpe seg en kaffekopp, ta seg et glass vin, barna skal kunne leke her og ungdommen henge. Det skal være noe for absolutt alle, sier Henning Sunde, kreativ leder for Rodeo Arkitekter.

Utviklingen av Fornebu Sør er organisert som et offentlig/privat samarbeid mellom Bærum kommune og grunneierne Selvaag, OBOS og KLP, med faglige rådgivere fra Rodeo Arkitekter, Lund Hagem Arkitekter, Rambøll og Atsite. I den fremtidige byen vil KLP stå for om lag 90 000 kvadratmeter med næringslokaler, mens Selvaag Bolig og OBOS vil stå for byggingen av boliger.

– Vårt felles mål er å være med på å bygge fremtidens by fra bunnen av, sier Harald Renskaug i OBOS

Urbant byliv

Fornebu Sør vil dekke et stort område, det skal bygges boliger til 4500 personer, og det legges opp til at 7-9000 skal kunne bruke området aktivt. Det planlegges for et yrende bysentrum med restauranter, butikker og grøntområder, der målet er å skape gode nabolag med et urbant preg, samt å bidra til at Fornebu blir et enda mer attraktivt sted å bo og besøke.

– Det er en utrolig spennende oppgave å tegne en ny by som folk skal trives i og som skal fungere i mange hundre år, sier Henning Sunde.

Fornebu Sør skal også være et knutepunkt for kollektivtrafikk, her vil alt ligge innenfor en kort spasertur fra t-banestasjonen, og også bussene vil stoppe her.

– Vi tegner et helt nytt bysentrum over et av landets største t-baneanlegg. Vi må tenke millimeterpresisjon og hundreårsperspektiv på en og samme tid, sier Sunde.

Almenningen

Hovedgaten Almenningen blir selve hjertet av Fornebu Sør. Den omtales som Fornebus Karl Johan, er 500 meter lang og 34 meter bred og strekker seg fra Fornebu S og ned til Rolfsbuktveien. Den bilfrie allmenningen er tenkt som et samlingspunkt for alle som bor her og de som er på besøk. Her heises flagget til topps for alle i nabolaget.

Kommer du hit med Fornebubanen går du av på det underjordiske endestoppet ved Almenningen, herfra går du opp til kafeer, uteservering og butikker på gateplan.

– Fornebu Sør skal være en «nærhetsby», en by med korte avstander til alt man trenger i hverdagen, sier Sunde.

Fra 2029

Fornebu Sør blir et grønt bysentrum, med 70 000 kvadratmeter satt av til torg og parker. Leketorget, hverdagstorget og reisetorget er allerede tegnet inn og skal sikre hyggelige møteplasser uansett alder.

De første boligene på Fornebu Sør, langs Rolfsbuktveien, skal stå klare før t-banelinjen åpner i 2029, og deretter vil bysentret vokse år for år. Området skal bygges fra utsiden og innover, slik at beboerne på Fornebu blir mest mulig skjermet fra byggearbeidene, samtidig som de gradvis vil kunne ta i bruk sitt nye bysentrum.

– Når vi kommer i gang med byggeprosessene over bakken vil det gå slag i slag. Hele Fornebu vil bli et mer attraktivt sted. For de som allerede bor her tror jeg dette vil være med på å øke eiendomsverdien, sier Christian Ekeli fra KLP.

Slik blir Fornebu Sør

Les mer her for å få et inntrykk av Fornebu Sørs gater, torg og parker.

Logg inn